PRESS RELEASE PRAKTEK #4 RAHASIA PUASA

The Great Secret Of Fasting
Kita hanya bisa berdoa agar bisa di sampaikan hingga bulan Ramadhan.
Bulan kemuliaan bulan berzkat, bulan penuh kebaikan, kitalah yang membutuhkan bulan Ramadhan. Antara Ramadhan dengan Ramadhan akan dihapus dosanya selama ia tidak pernah melakukan dosa dosa besar, seperti meninggalkan solat, meninggalkannya puasa Ramadhan, membunuh, tidak berbakti kepada orang tua, dll.
Menjadi penting ketika …
Menjadi menarik selain berpuasa dapat menyempurnakan juga dapat menjadi bentuk ketaatan kita terhadap Allah dan Rasul-nya.
Syariat berpuasa diwajibkan sejak 2 H berarti nabi berpuasa selama 2 tahun.
Bagi orang2 yang beriman berpuasa merupakan sebuah kerinduan, sedangkan yang dltidak beriman merupakan bencana. Ramadhan menggugurkan dosa di bulan Ramadhan, dosa yang kita lakukan tiap hari. Di bulan Ramadhan dosa2 dibakar, di Madina panas, dan seorang hamba diminta menikmati ibadah puasanya. Berpuasa merupakan waktu untuk berkhalwat bersama Allah. Setiap ibadah umat Islam untuk dirinya kecuali berpuasa, maka Allah akan menggantinya kelak, Mak ketika berpuasa jangan bertindak bodoh. Kita diminta untuk mengontrol nafsu kita.
Rasulullah bersabda : sungguh bau mulut orang2 yang berpuasa lebih baik dari wangi yang paling wangi di Jannah.
Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan yaitu di dunia dan di akhirat.
Di dunia : berbuka
Di akhirat : bertemu Allah, maka orang itu akan berbahagia akan puasanya.
Sahabatilah Qur’an dan puasa. Karena akan memintakan syafaat kelak. Ketika bulan Ramadhan datang nabi menjadi lebih menjadi dermawan karena malaikat Jibril ingin memurajaah hafalan dan qiraatinya.
Berbahagialah menyambut Ramadhan, karena akan dipanggil oleh pintu arrayan.

Teknis berpuasa
1. Yang merupakan syarat puasa : menurut abu suka:
-islam, baligh, orang yang berakal, kekuatan untuk berpuasa
Tidak berdosa jika :
Orang gila sampai sembuh, tidur sampai ia terbangun, anak sampai ia mimpi basah,
4 hal yang menjadi rukun dalam berpuasa
Niat, menahan dirinya dari makan dan minum, menahan dirinya dari jima, muntah dengan sengaja

10 hal yang membatalkan puasa:
Sesuatu yang dimasukan ke dalam tenggorokan, apa yang dimasukan kedalam kepala (hidung, hidung), menantikan kedalam satu dari 2 (dubur, …) , Muntah dengan sengaja, Haid, nifas, gila, orang murtad.

Dianggap sempurna puasa seseorang jika:
Hal-hal yang disenangi ketika berpuasa
Menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, meninggalkan sesuatu yang buruk,
Nabi berbuka (makan kurma atau minum air putih, lalu solat Maghrib, lalu isya baru berbuka uang sebenarnya) jika bepergian hendaklah bawa kurma minimal 10, agar 1 dimakan 9 dibagi2.
Berfikir dahulu sebelum berbicara untuk mengurangi berkata-kata yang tidak berguna.

Diharamkan berpuasa:
Idul Fitri dan idul adha, dan 3 hari tasyrik.1 6-30 syaban diharamkan berpuasa kecuali yang terbiasa berpuasa, karena dikhawatirkan berpuasa duluan.

Bagi orang yang melakukan jima di bulan Ramadhan dengan sengaja maka ada kewajiban qada dan kafarat.
Urutan :
Mencari budak wanita untuk dibebaskan, jika tidak ada maka hendaknya puasa berturut turut, jika tidak mampu,. Maka berikan makan 60 orang miskin dengan takaran 1 mud, atau memberikan makan sekali kita makan kepada 60 orang miskin.

Jika ada seseorang yang meninggal dan meninggalkan bulan puasa maka hendaknya memberi makan atas nama dirinya, dengan takaran 1 mud.
Seseorang yang hamil dan menyusui dan khawatir berpuasa (sakit) maka orang tersebut dibolehkan berpuasa, tapi diwajibkan mengqada puasa.

Jika takut karena janinnya, maka hendaknya boleh berbuka maka harus berpuasa dan membayar kifah.
Orang yang dalam perjalanan panjang boleh berbuka tapi diganti dilain hari. Hendaknya jangan mengganggu istrimu jika sedang beri’tikaf. Nabi mengqada itikaf.