Press Release : Kalimah #2 “Khadijah”

🎀 KHADIJAH R.A 🎀

“Allah belum pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Dirinya telah beriman padaku tatkala manusia mengingkariku, dia mempercayaiku ketika orang lain mendustakanku, dirinya telah mengorbankan seluruh hartanya manakala orang lain mencegahnya dariku, dan dengannya Allah memberiku rizki anak tatkala hal itu tidak diberikan pada istri-istriku yang lainnya.” (HR Ahmad)

🍃Saat wahyu pertama turun kepada Rasulullah  di Gua Hira. Nabi  pulang dalam keadaan menggigil ketakutan dan penuh kebimbangan dan langsung menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid sambil mengatakan padanya: Selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah menyelimutinya sampai rasa cemas yang ada pada diri Rasulallah hilang. Setelah itu beliau menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Khadijah, seraya mengadu padanya: Sungguh aku sangat khawatir terhadap keselamatan diriku.  Lalu Khadijah menjawab: Sungguh tidak, demi Allah. Allah tidak akan mencelakaimu, sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim, membantu orang, menyantuni fakir, memuliakan tamu, dan senang membantu.

🍃Khadijah adalah wanita Pertama masuk Islam.
🍃Kekayaan Khadijah semuanya diberikan kepada Rasulullah untuk mendukung dakwah Islam yang diserukan oleh Rasulullah 
🍃Khadijah binti Khuwailid salah satu keluarga yang sederhana namun khadijah menjadi saudagar hebat.
🍃Khadijah putri Khuwailid bin Asad dan Fatimah binti Zaidah al ‘amriyah.
🍃Tinggal bersama Rasulullah selama dua puluh tahun.
🍃Beliau wafat pada bulan ramadhan sepuluh tahun setelah kenabian dan dimakamkan di Hujan

Bai’at Cinta Khadijah
🌺Ruhiyah : ahli ibadah
🌺Jasadiyah : menurunkan mujahidah hebat
🌺Maliyah : ilmu keuangan

Wanita Teragung Se-jagat Raya
📌Khadijah adalah wanita yang paling tesrhormat nasabnya, paling banyak hartanya dan paling cerdas otaknya di kalangan kaumnya. Dialah wanita pertama yang dinikahi olh rasulullah beliau tidak pernah memadunya dengan wanita lain hingga dia wafat. Beliau adalah sosok wanita yang berpikiran cerdas, matang, pandai menjaga kesuciannya dan wanita yang terpandang. Sejak masa jahiliyah, Khadijah dijuluki dengan sebutan Ath Thahirah (wanita yang suci).

“Wanita-wanita terbaik di alam raya ini adalah Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah istri fir’aun” (H.R Tirmizi)