Math of god PRAKTEK FSI Al-Biruni

Math of god PRAKTEK FSI Al-Biruni

Setiap sholat ada moment kita memperbaharui iman kita, dalam sholat wajib sehari kita memperbaharui keimanan kita 9 kali.
Math of god – – > logika Allah / logika ilahiyah
⏺Ketika kita ingin berbicara tentang Math of god (logika ilahiyah) yang harus kita pakai adalah jiwa bukan logika,karena sering kali bertentangan dengan logika kita dengan keinginan kita.
⏺Belajar logika ilahiyah: – belajar memahami kebesaran Allah, – belajar menghayati kehidupan, – belajar bagaimana kita berhusnudzon kepada Allah.
⏺Kadang kehidupan ini berputar 180° : seseorang yang selama hidupnya telah telah membunuh 99 orang, pada akhir hayatnya ia bertaubat dan masuk syurga. Tetapi ada juga seorang ahli ibadah pada masa bani isroil, pada akhir hayatnya masuk neraka. Dengan ini Allah ingin mengajarkan kita tentang hikmah.
⏺Ketika sesuatu yg kita rencanakan tidak berjalan sesuai rencana kita tetapi dibalik itu ada hikmah.
⏺ Dari 20 sifat wajib bagi allah ada 3 sifat yang menjadi dasar logika Allah. Yaitu: aliman, irodat, qodrat
⏺Logika ilahiyah belajar bagaimana menempatkan kolbun, jiwa, sebagai elemen kebijaksanaan, kalau kita hanya menggunakan logika kita, kita hanya akan percaya dengan yang ada di genggaman kita, apa yang kita lihat, padahal ada sesuatu yang besar dibalik kehidupan ini itu adalah Allah swt yang maha besar yang maha adil, yang maha qodrat irodat.
⏺seseorang yang mempunyai kolbun salim (jiwa yang lurus) merupakan org yg bijak dalam menghadapi persoalan hidupnya, ketika mendapat nikmat ia bersyukur, ketika mendapat musibah ia bersabar, bahkan ketika mendapatkan hasil yang tidak sesuai rencananya, ia senantiasa berhuznuzon kepada Allah Swt.

Video : Klik Disini

Author Description

admin

No comments yet.

Join the Conversation