Birul Walidain

Birul Walidain

Pembahasan mengenai berbakti kepada orang tua adalah pembahasan yang amat penting unuk dikaji setelah mengkaji masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Banyak hak yang harus dipenuhi oleh manusia, pertama…

ISLAM, PENDIDIKAN DAN PERADABAN

ISLAM, PENDIDIKAN DAN PERADABAN

Bulan Mei merupakan bulan yang penting bagi para guru, dosen, pelajar dan mahasiswa, karena di dalamnya terdapat peringatan hari pendidikan nasional pada tanggal 2 Mei. Sebagai seorang muslim yang telah…

Pentingnya Menjaga Ukhuwah

Pentingnya Menjaga Ukhuwah

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pentingnya Menjaga Ukhuwah Mempererat persaudaraan Islam merupakan salah satu bentuk penegakan kekuatan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena antara umat Islam yang satu dengan yang lain itu ibarat…

Amalan Yang Mendekatkan Ke Syurga dan Menjaukan Neraka

Amalan Yang Mendekatkan Ke Syurga dan Menjaukan Neraka

Hadis riwayat Abu Ayyub Al-Anshari ra.: Bahwa Seorang badui menawarkan diri kepada Rasulullah saw. dalam perjalanan untuk memegang tali kekang unta beliau. Kemudian orang itu berkata: Wahai Rasulullah atau Ya…

Menerima Musibah Dengan Kesabaran

Menerima Musibah Dengan Kesabaran

Berkata Anas ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: ”Allah telah berfirman: Jika Aku menimpakan suatu mushibah ke atas salah seorang hamba-Ku pada badannya, atau hartanya, atau anaknya, lalu dia menerima mushibah…

Iman, Islam, dan Ihsan

Iman, Islam, dan Ihsan

Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: Pada suatu hari, Rasulullah saw. muncul di antara kaum muslimin. Lalu datang seorang laki-laki dan bertanya: Wahai Rasulullah, apakah Iman itu? Rasulullah saw….